Skontaktuj się z nami

LLC „Biała brzoza”

ul. Gawańska 14, 49127 Dniepr, Ukraina Numer zatwierdzenia zakładu UA 04-23-106MР

Wyłączny importer na terytorium Polski:
«Sky 7 Sp. z o.o.»
ul. Graniczna 4B, 35-326 Rzeszów,
tel. +48733939345
e-mail: info@sky7.pl

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć współpracę lub zadawać pytanie dotyczące produktów firmy.