ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Waga porcji lodów

55 g.

Ilość w pudłu

20 sztuk

Masa w tarze transportowej

1.1 kg

Ilość pudeł na palecie

280 sztuk