ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Waga porcji lodów

777 g.

Ilość w pudłu

4 sztuk

Masa w tarze transportowej

3.2 kg

Ilość pudeł na palecie

153 sztuk