Wystawa w Chinach

Produkcja TM TOV (Sp. z o. o.) Belaya Byroza została reprezentowana pod czas międzynarodowej wystawy w branszu produkowania lodów i zamrożonych posiłków w Chinach.

Wystawa China International Ice Cream Exhibition znana nie tylko w Azji Wschodniej jako najduższy zawodowy zabieg w branszu produkowania lodów i zamrożonych posiłków. Ona jest unikalną platformą do wymiany doświadczeniami, informacjami, technologiami i wiedzą w zakresie produkowania i sprzedaży lodów i posiłków z mleka zarówno do dyskusji w kwestiach, dotyczących całości strategii rozwoju branszu. Ta wystawa nadawa możliwości do uzyskania wiedzy w zakresach współczasnego stanu i modernych tendencjach rozwoju przemysłu spożywczego, zarówno o akredytowanych rodzajach sprzętu przemysłowego i handlowego i surowców.

China Ice Cream odbyła się w roku zeszłym w dniach od 11 do 13 pażdziernika. W toku trwania wystawę zwiedzali ponad 20000 specjalistów!

TM Belaya Byroza należycie pokazała swoją produkcję i zawiadomiła o marce tysięcy nowych odbiorcy. W czasie naszego pobytu na wystawie każda godzina została szczelnie wypełniona specjalnymi spotkaniami z prodującymi przedstawicielami gałęzi. Wskutek tych pretraktacji wprowadziliśmy naszą produkcję na najduższy rynek świata, spotkaliśmy nowych partnerów i nawet domówiliśmy o pierwszych dostawach lodów w Chiny.

Organizator wystawy, Spółka TianjinBeikeqilong Exhibition Service Co., Ltd, złożyła TM Bełaya Byroza podziękowanie za udział w wystawie i wypowiedziała oczekiwania dotyczące ułożenia pierwszych kontraktów na dostawę lodów oraz poszukiwanie firm zdolnych do wykonania dostaw surowców i sprzętów. W roku niniejszym jesteśmy zaproszone do udziału w zabiegach organizatorów CHINA ICE CREAM. Już jesteśmy gotowe!

  • Lody Sp. z o. o. Belaya Byroza przybyli do gościnnych Chin do reprezentacji przed prawdziwymi wiebicielami chłodzonego mlecznego deseru.
  • Spodziewamy się owocnej, jako grunty krewnej Ukrainy, i pewnej, jako mury Wielkiego Chińskiego muru, współpracy.