Sp. z o. o. Belaya Byroza uzyskała tytuł NAJLEPSZEJ SPÓŁKI UKRAINY 2018 ROKU i krajowe odznaczenie Zirka jakosti 2018 (Gwiazda jakości)

Działalność spółki Belaya Byroza, zwłaścia w zakresach zachowania norm jakości i produkowanie smacznych posiłków o wysokiej jakości, została wyróźniona przez tytuł NAJLEPSZA SPÓŁKA UKRAINY 2018 ROKU.

Narodowy rating jakości towarów i usług Zirka jakosti dzieła jako niezależny program rocznej oceny działalności spółek Ukrainy na podstawie osiągniętych przez nich finansowych i gospodarczych wyników. Rating został formowany na podstawie obiektywnych gospodarczych wskazników obowiązującego sprawozdania finansowego. Ten sposób oceny umożliwia obiektywną nie uprzedzoną ocenę i pozwala usunąć wszystki możliwe zewniętrzne oddziaływania. Zwłaścia Zirka jakosti pomaga wyróźnieniu pewnych i poufnych producentów towarów i usług w środowisku przedsiębiorczym kraju.

Za wskaznikami okresu sprawozdania Belaya Byroza uznana jako pewna spółka i na podstawie ratingu my posiadamy produjące miejsce między spółkami Ukrainy w kategorii POSIŁKI. Uzyskaliśmy komplet odznaczeń i przywilejów, w tym:

  • Prawo na oznakowanie produkcji logotypem Zirka jakosti 2018;
  • Honorowe odznaczenie Zirka jakosti 2018;
  • Rzeczoznawczy wniosek Najlepsza Spółka Ukrainy 2018 roku;
  • Order Zirka Uspichu (Gwiazda Sukcesu);
  • Medal Kraszczomu bukhhalteru (Najlepszemu ksiągowemu);
  • 2 Narodowe certyfikaty Specjalista roku.

Uzyskanie tytułu Najlepsza Spółka 2018 jest bardzo przyjemną nowina i cudowy początek roku! Udział w podobnym ratingu nie tylko wskazuje na wysoką ocenę naszej pracy, lecz zachęca do wyższego stopnia odpowiadalności. Te odznaczenie zachęca nas do jeszcze lepszej pracy.

Jesteśmy bardzo wdzięczne za wysoką ocenę naszej pracy, o ile odznaczenie Zirka jakosti potwierdza wysoki poziom jakości produkcji TM Belaya Byroza. Dzięki owocnej pracy każdego pracownika i ich mistrzowstwu zrobiliśmy ważny dorobek w gospodarku Ukrainy. Nasze kierowniki są prawdziwe przywódcy, które doprowadzili Spółkę do sukcesu!

Dziękujemy każdemu użytkownikowi, który w zeszłym roku wybierał naszy lody i półfabrykaty. Wy także byliście razem z nami w sieciach społecznych! Nadawaliście nam ciepłe listy i zdejcia. Dziękujemy za zaufanie i oparcie! To jest nasze z Państwem wspólne osiągnięcie! Jest bardzo przyjemnie uświadomiać sobie, że szliśmy i idziemy w pewnym kierunku!

Jesteśmy również wdzięczne Narodowemu ratingu jakości towarów i usług Zirka Jakosti 2018 za godną ocenę naszej wspólnej pracy! Ta ocena dawa natchnenie i motywuje do dalszego sukcesowego ruchu i rozwoju sprawy w roku bieżącym.

Oficjalna strona internetowa Narodowego ratingu jakości towarów i usług: http://zirkayakosti.com.ua/